Chính sách về vi phạm bản quyền DMCA

Chính sách về vi phạm bản quyền DMCA

DMCA, viết tắt của Digital Millennium Copyright Act, là đạo luật về bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ, đã được ông Bill Clinton ký thành luật vào năm 1998. ONNEWS88 cam kết tuân thủ tất cả các quy định của luật DMCA và đáp ứng đầy đủ các khiếu nại hoặc cáo buộc về vi phạm bản quyền. Mọi hoạt động trên trang web onnews88.com đều tuân theo Đạo luật DMCA và các luật sở hữu trí tuệ khác hiện hành.

Quyền khiếu nại của onnews88.com

ONNEWS88 tuân thủ các quy định của Đạo Luật DMCA và có quyền khiếu nại đối với việc sao chép và đăng tải nội dung hoặc hình ảnh từ ONNEWS88 mà không có sự chấp thuận từ chúng tôi.

Trong trường hợp chúng tôi phát hiện bất kỳ nội dung hoặc hình ảnh nào được sao chép trái phép từ trang web của onnews88.com, chúng tôi có quyền yêu cầu website hoặc đối tượng đăng tải nội dung sao chép trái phép xóa hoặc gỡ bỏ những nội dung đó khỏi trang web.

Quyền được khiếu nại đối với onnews88.com

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến vi phạm bản quyền, ONNEWS88 sẽ cố gắng phản hồi một cách nhanh chóng. Những người khiếu nại có thể là chủ sở hữu nội dung, người có đặc quyền hoặc người được ủy quyền trực tiếp liên quan đến bản quyền.

Nếu bạn tin rằng sản phẩm hoặc nội dung của bạn bị vi phạm bản quyền hoặc sao chép một cách vi phạm, vui lòng gửi khiếu nại cho ONNEWS88 với các thông tin sau:

  • Chữ ký ký điện tử hoặc thực tế của chủ sở hữu, người có đặc quyền hoặc người được ủy quyền liên quan trực tiếp đến nội dung bản quyền.
  • Tài liệu mô tả việc đăng ký bản quyền của sản phẩm hoặc nội dung bị khiếu nại vi phạm bản quyền. Bạn cũng có thể cung cấp danh sách các sản phẩm hoặc nội dung đã được đăng ký bản quyền.
  • Cung cấp thông tin của bên khiếu nại, bao gồm: Họ & tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email… để ONNEWS88 có thể liên hệ trực tiếp và giải quyết với bên khiếu nại.
  • Cung cấp các căn cứ, thông báo, tuyên bố, hoặc giấy tờ chứng minh rằng sự sử dụng sản phẩm hoặc nội dung bị khiếu nại không được sự đồng ý từ chủ sở hữu, người có đặc quyền hoặc người được ủy quyền liên quan trực tiếp đến bản quyền.
  • Đảm bảo rằng các thông tin trong văn bản khiếu nại là chính xác và hoàn toàn có căn cứ (vì việc khai báo không đúng sự thật có thể chịu hình phạt hình sự).

Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng khiếu nại của bạn và đối ứng một cách nhanh chóng và công bằng với tất cả các vấn đề liên quan đến vi phạm bản quyền trên ONNEWS88.

Thông tin liên hệ khiếu nại onnews88.com

Để khiếu nại về vi phạm bản quyền liên quan đến nội dung, hình ảnh hoặc sản phẩm, bên khiếu nại có thể gửi khiếu nại đến ONNEWS88 qua các thông tin sau:

  • Địa chỉ:
  • Email:
  • Website:

Nếu khiếu nại hoặc thông báo khiếu nại được gửi đến các địa chỉ không liên quan, có thể dẫn đến việc trì hoãn xử lý khiếu nại hoặc thậm chí không được giải quyết. Vì vậy, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua thông tin liên hệ trên để chúng tôi có thể giải quyết vấn đề của bạn một cách nhanh chóng nhất.

Ban biên tập: ONNEWS88