Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng tại website ONNEWS88

Chúng tôi rất vui mừng khi bạn ghé thăm trang web của chúng tôi. ONNEW88 muốn bạn xem xét và đồng ý với các điều khoản sử dụng của website mà chúng tôi cung cấp dưới đây.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ hình ảnh hoặc nội dung nào trên website, bạn cần đồng ý rằng bạn đã đọc và chấp nhận tuân thủ các quy định trong điều khoản này.

Điều khoản chung

Khi bạn truy cập vào website onnews88.com và sử dụng các dịch vụ được cung cấp, điều này đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Thuật ngữ “Người sử dụng” hoặc “Bạn” ở đây đề cập đến tất cả các cá nhân sử dụng dịch vụ. Các điều khoản sử dụng được chúng tôi thiết lập tuân thủ hoàn toàn theo pháp luật, và tất cả nội dung và hình ảnh chúng tôi chia sẻ trên website này phù hợp với văn hoá và phong tục của người Việt Nam.

Quy định sử dụng dịch vụ

Khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của ONNEW88, điều này ngụ ý rằng bạn đã chấp nhận và tuân thủ các quy định sau đây:

  • Tuân thủ tất cả các quy định trong điều khoản sử dụng tại trang web;
  • Tuân thủ toàn bộ các quy định của pháp luật ban hành;
  • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, chúng ta sẽ cùng nhau thỏa thuận và xử lý vấn đề dựa trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.

Quyền cùng trách nhiệm của người sử dụng

ONNEW88 cho phép bạn xem và sử dụng thông tin trên website (tải về, in, sao chép, chia sẻ…) cho mục đích cá nhân và phi thương mại với người dùng khác. Tuy nhiên, điều này cần phải được sự đồng ý của ONNEW88 hoặc được trích dẫn nguồn từ ONNEW88.

Người sử dụng cần đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng website của chúng tôi. Mọi hành động của người sử dụng không được gây ảnh hưởng đến việc truy cập và sử dụng của những người sử dụng khác. Đồng thời, bạn không được can thiệp vào quá trình quản lý và phát triển website của ONNEW88.

Người sử dụng hiểu và chấp nhận rằng ONNEW88 không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các chi phí, thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh từ các quyết định của người sử dụng.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào trên ONNEW88 hoặc với điều khoản sử dụng này, bạn chỉ cần ngừng truy cập và sử dụng thông tin trên ONNEW88.

Quyền và trách nhiệm của ONNEW88

ONNEW88 có quyền điều chỉnh hoặc ngừng phát hành một phần hoặc toàn bộ nội dung trên website mà không cần thông báo trước cho người sử dụng. Chúng tôi cũng có quyền thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ và ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ hoặc xâm phạm thông tin trên Blog.

Tất cả thông tin cá nhân của người sử dụng (bao gồm email, số điện thoại, tên, địa chỉ…) có thể được sử dụng nội bộ để nâng cao và cải thiện các dịch vụ trên website. ONNEW88 cam kết không tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng cho bất kỳ mục đích xấu hay chia sẻ với bên thứ ba.

Ban biên tập: Onnews88